Jak pripravit soubor?

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Soubory je třeba uložit v barvách CMYK, 8 bitů na kanál, bez připojování dodatečných barevných profilů.

Doporučené rozlišení 300-350 dpi pro ofsetový tisk a 150 dpi pro velkoformátový tisk.

FORMÁTY SOUBORŮ PŘIJATELNÉ PRO TISK

Přijímáme pouze soubory ve formátu PDF, JPG, JPEG, TIF, TIFF, CDR (do x4) a komprimované soubory ZIP nebo RAR

 • Záznam v režimu - STANDARD
 • Volby obrazu v hodnotě 12 - MAXIMUM,
 • Barevný profil CMYK, 8 bitů na kanál, bez osazení dodatečných barevných profilů (pracovní prostor Coated Fogra 39 (ISO 12647-2):2004),
 • Všechny vrstvy by měly být sloučené,
 • Spady v souladu s informací u produktu - (2-3 mm), rozlišení obrazu 300-350 dpi,
 • Projekt by měl být připraven v měřítku 1:1.
 • Komprese obrazu LZW,
 • Pořadí pixelů - s prokládáním,
 • Barevný profil CMYK, 8 bitů na kanál, bez osazení dodatečných barevných profilů (pracovní prostor Coated Fogra 39 (ISO 12647-2):2004),
 • Všechny vrstvy by měly být sloučené,
 • Spady v souladu s informací u produktu - (2-3 mm), rozlišení obrazu 300-350 dpi,
 • Projekt by měl být připraven v měřítku 1:1.
 • Komprese obrazu LZW,
 • Pořadí pixelů - s prokládáním,
 • Barevný profil CMYK, 8 bitů na kanál, bez osazení dodatečných barevných profilů (pracovní prostor Coated Fogra 39 (ISO 12647-2):2004),
 • Všechny vrstvy by měly být sloučené,
 • Spady v souladu s informací u produktu - (2-3 mm), rozlišení obrazu 300-350 dpi,
 • Projekt by měl být připraven v měřítku 1:1.

SOUBORY GENEROVANÉ
Z ADOBE ILLUSTRATOR

 • Typy písma by měly být změněny na křivky,
 • Bitmapy by měly být uloženy v 300 DPI, v režimu 8 bitů na kanál,
 • Kompatibilita s pdf 1.4 (Acrobat 5) v tiskové kvalitě (ang. press quality),
 • Barevný profil CMYK, 8 bitů na kanál, bez osazení dodatečných barevných profilů (pracovní prostor Coated Fogra 39 (ISO 12647-2):2004),
 • Spady v souladu s informací u produktu - (2-3 mm), rozlišení obrazu 300-350 dpi,
 • Projekt by měl být připraven v měřítku 1:1, zarovnaný na střed stránky.
Doporučené složky černé
Pokud je v projektu použito jednobarevné černé pozadí, nastavte sytost pro všechny barvy CMYK. Je třeba nastavit hodnotu C 40% M 40% Y40% K100%. Jeden kanál barvy - K 100% je používán pouze při nasycení fontů nebo drobných prvků (čáry, rámečky atp).
Limit barevného krytí
Hodnota sytosti všech barev závisí na podkladu tisku. Celkové barevné krytí pro potahovaný papír (křídový) by nemělo přesahovat 350%, pro nepotahovaný papír (ofset) 250%.
Chyba řezání
Přípustná chyba řezání činí 2 mm.
Barevná tolerance
Možnost barevné odchylky činí +/- 5% hodnoty jedné barvy.
Vodoznak
Procentuální sytost vodoznaku by měla být vyšší než 10% pro součet barev (nejméně 5% pro kanál).
Minimální tloušťka čáry
Tloušťka čár v projektu by neměla být menší než 0,16 mm.
Minimální velikost fontů
Minimální velikost fontů používaných v projektu by měla činit 6 bodů - pro font z jedné složky barvy / 8 bodů - pro font s několika složkami barev.
Krátká nápověda pro katalogy
Obálka katalogu musí být uložena v podobě rozložené dvoustránky - poslední stránka musí být spojená s první, druhá stránka s předposlední. Vnitřní stránky musí být uloženy jednotlivě v cílovém formátu hrubého katalogu, v jednom souboru nebo v samostatných souborech. Pro katalogy o objemu přes 28 stránek doporučujeme použít větší okraj od čáry bigu, např. 8-10 mm.
Tisk na balóncích
Projekt pro tisk metodou sítotisku na balóncích musí být uložen ve vektorovém formátu. Přijímáme EPS, PDF nebo CDR ve verzi x4.
Velkoformátový tisk
Pro velkoformátový tisk doporučujeme ukládat soubory ve formátu TIF s kompresí LZW.
Práce zohledňující místo lepení
V případě produktů, jejichž specifikace stanoví průběh místa lepení - např. lepené katalogy (vnitřní část hřbetu), jedno- a trojdílné kalendáře - je na třeba pamatovat při umístění grafiky v těchto místech (ponechat bílé prostory).
Parciální UV lakování - příprava
Projekty pro UV masku je třeba připravit na samostatné vrstvě. Nejmenší lakované prvky nemohou být menší než 0,4 mm. Výplň by měla být provedena 100%K. Vzdálenost mezi prvky nesmí být menší než 0,5 mm. Doporučujeme připravit UV masku ve vektorové grafice.
Metalizovaná fólie - příprava
Projekty pro UV masku je třeba připravit na samostatné vrstvě. Nejmenší lakované prvky nemohou být menší než 0,4 mm. Minimální velikost písma by měla být 8 bodů pro řez obyčejného písma, 9 bodů pro řez serifového písma. Výplň by měla být provedena 100%K. Vzdálenost mezi prvky nesmí být menší než 0,5 mm. Doporučujeme připravit UV masku ve vektorové grafice (soubor PDF).
Značky čáry řezu
Práce připravené v souladu se specifikací se správnou hrubou oblastí nemusí mít značky pro čáru řezu. Pokud je ale projekt zohledňuje, umístěte je mimo hrubou oblast.
Příprava projektu pro zastřižení menšího formátu než standardní
Přípravné práce pro menší zastřižení než standardní formát by měly obsahovat jemně označené značky čáry řezu. Práce by měla být dotažena na první stránce k levému hornímu okraji, na druhé stránce k hornímu pravému.
Velikost potisku na balóncích
Průměr okruhu potisku na balóncích činí maximálně:balónky 10" - 130 mm balónky 12" - 145 mm balónky 14" - 155 mm